Tag Archives: in ky yeu lop

IN KỶ YẾU GIÁ RẺ

KỶ YẾU LÀ GÌ? Kỷ yếu là một cuốn nhật ký hình ảnh, được lưu lại qua một năm học nhiều kỷ niệm đẹp giữa học trò và Thầy, Cô trong lớp. Sau này mỗi khi nhìn vào cuốn kỷ yếu đó bạn có thể hồi tưởng lại những kỷ niệm của thời gian tươi […]