Tag Archives: gia công đóng sách keo gáy

đóng lò xo lịch – sổ tay số lượng ít

nhận đóng lò xo gia công, đóng lò xo lịch, đóng sách, sổ tay số lượng ít. gia công đóng cuốn lịch để bàn, lịch treo tường bằng lò xo kẽm, gia công đóng sách keo gáy, khoan giấy sổ tay.